SOSYAL UYUMLULUK

Coante tüm iş süreçlerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunan çalışmaları destekler, toplumu ilgilendiren konularda duyarlı bir politika izler.

Çocuk İşçi Sorunu

Coante çocuk işçiliği kabul etmez, çocuk işçi kullanmaz ve çocuk işçi kullanılmasını hiçbir şekilde desteklemez.

İşe Alım

Coante işe alım süreçlerinde personel seçimini teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kültürüne uyum gözeterek gerçekleştirir. Coante işe alım süreçlerinde ayrımcılık, ön yargı, taciz ve kötü muameleye hiçbir suretle yer yoktur.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Coante, çalışan mutluluğunu ve çalışma ortamının huzurunu temin etmek için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlar.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

Coante borca karşılık işgücü, köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere zor yoluyla işçi çalıştırmanın tüm şekillerinin karşısındadır.

Çalışanları Bilinçlendirme

Coante, ekip başarısının bilinçli çalışanla mümkün olduğuna inanır. Bu nedenle Coante işe alım aşamasından itibaren ve çalışma süresince periyodik olarak çalışanlarını özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirerek toplam bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlar.

Kanun ve Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı hareket eden Coante, müşteri ve tedarikçilerinin de uluslararası sosyal sorumluluk oluşumlarının (FLA, ILO, ETI vb.) kural ve prensiplerini uygulamasını bekler.

Ayrımcılık

Coante, çalışanlarının bireysel haklarına, kültürel farklılıklarına saygı gösterir ve tüm çalışanların eşit haklara sahip olduğuna inanır. Coante bünyesinde hiç kimsenin işe alınma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılığa uğraması veya ırk, toplumsal sınıf, din, etnik köken, cinsiyet, politik görüş sebebiyle işten çıkarılması söz konusu dahi olamaz.

COANTE HAYATIN İÇİNDE...
VISUALISER
KOLEKSİYON
GARANTİ